Afbeelding checklisten kleiner

WKB-checklisten voor metsel- en voegwerk

Na verschillende keren te zijn uitgesteld is de wet Kwaliteitsborging (WKB) uiteindelijk sinds 1 januari (gefaseerd) ingegaan. Als eerste voor bouwwerken in de (laagste) gevolgklasse 1. Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, kleinere bedrijfspanden en verbouwingen met constructiewijzigingen. Dit geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

Ter ondersteuning van haar klanten en verwerkers in dit proces heeft Remix Droge Mortel BV een WKB checklist voor het metselen en een WKB checklist voor het voegen opgesteld. Aan de hand van deze checklisten kunnen aannemers en hun metselaars en voegers op eenvoudige en snelle wijze hun werkzaamheden en kwaliteit vastleggen en bewaren. Door het beantwoorden van enkele gerichte vragen, waar nodig aangevuld met foto’s, kan zo al worden voldaan aan de nieuwe wet Kwaliteitsborging.

Deze checklisten zijn op te vragen bij Remix of te hier te downloaden.

Inmiddels zijn ook digitale systemen beschikbaar waarbij per project al deze gegevens zelfs met behulp van een mobiele telefoon ter plaatse op de bouwplaats kunnen worden vastgelegd. Een mooi voorbeeld hiervan is de lijmapp van OCA BV, waaraan Remix als mortelproducent ook deel neemt. Voor meer info hierover zie www.lijmapp.nl.