Lakenhal Leiden

Het metselwerk van de buitengevels van de nieuwe vleugel van Museum De Lakenhal in Leiden is uitgevoerd met een Deense baksteen, de Petersen-steen. Een bijzondere steen, die hoge eisen stelt aan de metselmortel. Remix Droge Mortel wist dankzij haar Mortel-Op-Maat systeem hiervoor precies de goede mortel te ontwikkelen.
 
‘’De Lakenhal is een indrukwekkend project, mooi om aan mee te werken’’, verzekert Jan Jousma, productmanager bij Remix Droge Mortel. ‘’Vanwege de Petersen-steen was het ook een hele uitdaging. Deze steen heeft een harde buitenkant maar een enorm hoog water opnemend vermogen. De steen zuigt bij standaard mortels lang vocht op en uiteindelijk al het water uit de mortel. Daardoor verbrandt de mortel en geeft die geen hechting en sterkte meer. In Denemarken en Noorwegen zijn al muren zijn omgevallen door verkeerde mortelkeuze.
 
De bouwcombinatie Lakenhal heeft bij mortelproducenten de vraag uitgezet wie er een geschikte doorstrijkmortel voor deze steen kon leveren. Jousma: ‘’Wij waren de enigen die dat konden. Wij hebben stenen opgehaald van de bouwplaats en in ons laboratorium onderzocht. Met het door ons ontwikkelde Mortel-Op-Maat systeem kunnen wij een mortel samenstellen die is afgestemd op de steen, het soort metselwerk, de klimaatomstandigheden, de bouwplaatsomstandigheden en het beoogde aantal lagen per dag. Daar zijn wij uniek in.’’
Daarnaast moest de ontwikkelde mortel ook aansluiten op het bestaande historische metselwerk van de Lakenhal. ,,Wij hebben daarom een groffere korrel toegepast waardoor de voegen een wat ruwer uiterlijk hebben gekregen. Ook hebben we de mortel op de gewenste kleur gebracht. Door het hoge watervasthoudend vermogen van deze mortel zuigt de Petersen-steen niet teveel vocht eruit en de goede hechting geeft sterk metselwerk.’’
 
Op de bouwplaats waren 2 silo’s geplaatst, een voor het buitenwerk met de Petersen-steen en een voor het binnenwerk, waarbij het met name om reparaties ging. Jousma: ‘’Die silo’s konden we met onze bulkwagens steeds bijvullen, dat scheelde ook een hoop transport. Voor de metselaars was geen speciale instructie nodig. Een proefmuur was voldoende. De door ons ontwikkelde Uitbloeiingsarme (UA) doorstrijkmortel was heel goed verwerkbaar en door te strijken. Het resultaat is om trots op te zijn”. Inmiddels exporteren wij deze mortel naar Denemarken en Noorwegen.