Centrumplan Waddinxveen

Voor alle elf verschillende steensorteringen zijn de mortels, Volgens het Remix Mortel-Op-Maat systeem geheel op deze steensorteringen en op de projectomstandigheden afgestemd. Dit resulteert in een optimaal stapeltempo, waardoor de bouwtijd kan worden verkort, een belangrijk issue bij dit project. Voor een fraai aanzicht zonder hinderlijke witte uitslag levert Remix Uitbloeiingsarme (UA) mortels, die voorzien zijn van een uitgekiend pakket uitbloeiingsblokkers, waardoor witte kalkuitbloei tot 90 % wordt gereduceerd.
 
Het metselwerk wordt volgens de doorstrijkmethode uitgevoerd in drie kleuren en volgens de  traditionele metselmethode met uitkrabben en navoegen in vijf kleuren. De metsel- en doorstrijkmortels worden in 35 tons silo’s op de bouw aangeleverd en kunnen daar ook weer worden nagevuld.  De zes Remix silo’s staan centraal op de bouwlocatie opgesteld. Alle silo’s zijn voorzien van een D100 menger. Deze mengers zorgen ervoor dat het metselbedrijf, dat mechanisch oppert met een kubel, de tientallen metselaars snel en efficiënt kan bevoorraden. Wisselende waterdrukken worden opgevangen door  watervaten met bijbehorende waterpompen. Remix Uitbloeiingsarme voegmortels worden geleverd in PE zakken van 25 kg. De dichtgesealde zakken zijn regen- en stofdicht, langer houdbaar en buiten op te slaan. 
 
Remix is de enige mortelfabrikant met Dubokeur op mortels voor metselwerk. De toegepaste metsel- en doorstrijkmortels hebben allen het Dubokeur voor duurzaam bouwen, hetgeen goed past bij het streven naar duurzaamheid in dit project. 
 
Remix is trots te mogen bijdragen aan het tot stand komen van dit unieke project in Waddinxveen.