Politietoren Assen

Het politiebureau bestaat uit een laagbouwgedeelte (drie lagen) en een toren van veertien lagen plus technische ruimte. Het ontwerp van het gebouw kent verschillende verwijzingen naar de geschiedenis. De hoofdvorm verwijst naar de Egyptische Sfinx, waarvan de kop zich draait. Het leeuwenlichaam wordt gevormd door de laagbouw, de mensenkop is de toren. Het ‘verplaatsen’ van het gebouw wordt gesymboliseerd door de dilatatievoegen. Deze zijn in het ontwerp echt als snijlijnen in het zicht gelaten, terwijl ze doorgaans met kit worden dichtgesmeerd. Een andere verwijzing naar de geschiedenis zit in het materiaal. AAS architecten koos voor een baksteen en metselwijze die doen denken dat het gebouw bestaat uit een verzameling gestapelde turven. Kenmerkend natuurlijk is de kleur steen, maar ook het ontbreken van stootvoegen en het toepassen van een flinterdunne lintvoeg die volgens de doorstrijkmethode is gemetseld met Remix Uitbloeiingsarme Doorstrijkmortel in de kleur zwart.