Waterfront Dalfsen

De verbijzonderingen van het gevelbeeld zijn essentieel voor de uitstraling van Waterfront Dalfsen. Het creëert een prachtig plaatje. Het uiterlijk vertoon zorgt wel voor een flinke uitdaging bij de bouwlieden. Het gevelmetselwerk kenmerkt zich namelijk door vele verschillende details. Soms liggen de stenen terug, soms steken ze uit. Daarnaast is er afwisselend gebruik gemaakt van hanenkammen, rollagen, staand en normaal metselwerk.

Het bijzondere metselwerk van dit prestigieuze project, op deze prominente locatie in het hart van Dalfsen dient er goed uit te zien. Vervelende ontsierende witte uitslag op de gevel is hier uit den boze. Naast Remix metselmortel is daarom gekozen voor de Uitbloeiingsarme voegmortels van Remix om de kans op witte kalkuitbloei zoveel mogelijk te reduceren. Het schuin tegenoverliggend Gemeentehuis, dat ook met Remix Uitbloeiingsarme mortel is gemetseld, is een goed voorbeeld van het bijzonder fraaie resultaat dat met Uitbloeiingsarme mortel wordt behaald.
Metselbedrijf Vegtron is zeer enthousiast over het wel zeer bijzondere metselwerk en over de verwerkbaarheid van de mortel. Men ligt goed op schema en het metselwerk ziet er goed uit. De vele kleurscharkeringen in metselstenen en voegen vormen een fraai geheel. De toegepaste metselmortel heeft het Dubokeur voor duurzaam bouwen, hetgeen goed past in één van de duurzaamste Gemeenten van Nederland.

Zie ook het artikel in Stedenbouw

Opdrachtgever: Ontwikkel Combinatie Waterfront, Dalfsen 
Ontwerp: Krier & Kohl Architekten, Berlijn 
Uitvoering: Koenen Bouw, Emmen
Metselwerk: Vegtron, Nieuwleusen
Bouwsom: 6,5 miljoen (bouwfase 1) 
Bouwtijd: mei 2013 – omstreeks september 2014 (bouwfase 1)