Projecten

Lakenhal Leiden


Het metselwerk van de buitengevels van de nieuwe vleugel van Museum De Lakenhal in Leiden is uitgevoerd met een Deense baksteen, de Petersen-steen. Een bijzondere steen, die hoge eisen stelt aan de metselmortel. Remix Droge Mortel wist dankzij haar Mortel-Op-Maat systeem hiervoor precies de goede mortel te ontwikkelen.

> Bekijk

Zernike Tower Groningen


Bij het hoogbouwproject van de studentenflat aan de Hoogeweg in Groningen is Metselbedrijf K. Strating inmiddels op de hoogste verdieping aangekomen. Die ligt op 74 meter hoogte en is daarmee niet veel lager dan de Martinitoren (96,8 meter) en het GasUnie gebouw (89 meter). De metselaars van Strating hebben er goed tempo in. Zelfs met de 5cm brede klisstenen wordt regelmatig per dag 48 lagen gemetseld.

> Bekijk

Stadsarchief Delft


Stadsarchief Delft is genomineerd als BNA Beste Gebouw van het jaar 2018. De gesiliconiseerde stenen zijn gemetseld met Remix Uitbloeiingsarme (UA) Doorstrijkmortel.  

> Bekijk

Jongerenhuisvesting Zonnelaan Groningen


Het 284 jongereneenheden omvattende nieuwbouwproject aan de Zonnelaan te Groningen is één van de eerste hoogbouwprojecten in Groningen dat aardbevingsbestendig is gebouwd. Remix Droge Mortel BV uit Borger ontwikkelde als eerste Nederlandse mortelfabrikant  een innovatieve aardbevingsbestendige  ER (Earthquake Resistance) mortel  voor het metselwerk. 

> Bekijk

BREEAM Excellent kantoorgebouw Heerema Leiden


Het nieuwe hoofdkantoor van maritiem aannemer Heerema aan de Vondellaan is gebouwd volgens BREEAM en voldoet aan het hoogst haalbare: "Exellent". Het mortelsysteem heeft dan vanzelfspreken Dubokeur en de mortelleverancier heet Remix.

> Bekijk

Openbaar Vervoer Terminal Breda


In het centrum van Breda wordt door Bouwcombinatie OVT Breda de nieuwe Openbaar Vervoer Terminal gebouwd. Dit is het grootste bouwproject van Noord-Brabant en omvat een modern stationsgebouw, bus perron, 147 appartementen, 21.500 m2 kantoorruimte, 9.000 m2 winkels, 4 horecagelegenheden, stallingsruimte voor 4.200 fietsen, parkeerruimte voor 720 auto's op het dak van de terminal en tot slot een nieuw, 36 meter brede voetgangerstunnel die het huidige Stationsplein en de wijk Belcrum met elkaar verbindt. In de Bouwcombinatie OVT Breda vof participeren Hurks groep bv en Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling B.V. Remix leverde hier de Uitbloeiingarme Doorstrijkmortels.

> Bekijk

Centrumplan Waddinxveen


Het Centrumplan Waddinxveen omvat de nieuwbouw van diverse woningen, winkels en horeca en een ruim bemeten parkeergarage van ca. 1200 plaatsen, voor ca. 60 winkels en 260 woningen. De winkel- en woonruimte is verdeeld in verschillende blokken, elk met een eigen architect. Tussen de blokken zijn straten (promenades) ontworpen. Bouwcombinatie Hurks-Slokker is, in opdracht van ASR Vastgoed Ontwikkeling, verantwoordelijk voor de bouw. Remix levert alle mortels voor het metselwerk.

> Bekijk

Het Bijvank Enschede


Bijvank-Noord is een uit 3 brinken bestaande woonbuurt in Enschede. De kwaliteit van de woningen en de leefomgeving izijn door de jaren heen verslechterd. Daarom heeft woningcorporatie Domijn besloten de buurt te gaan vernieuwen. Dit betekend sloop van alle 600 woningen en nieuwbouw van 360 huur- en koopwoningen. Fase 1 is gereed en Nijhuis Bouw BV realiseert fase 2. Het metsel-, voeg-, en doorstrijkwerk wordt uitgevoerd door Wessels BV met Remix Uitbloeiingsarme mortels in vele kleuren.

> Bekijk

Ambiq Hoogeveen, natuurgevelsteen gevels met ronde vormen


Zorgorganisatie Ambiq te Hoogeveen heeft een nieuw orthopedagogisch centrum laten bouwen aan de rand van bedrijventerrein De Wieken. Bouwen van een ontwerp met natuursteen gevels in ronde vormen is intensief en vraagt om speciale oplossingen en een speciale mortel.

> Bekijk

Massief-passief woningzorgcentrum Vroomshoop


In Vroomshoop is één van de eerste woonzorgcomplexen volgens de 'massief-passief'  methode gebouwd. Met massief-passief wordt bedoeld dat op de traditionele Nederlandse manier wordt gebouwd, dus met een luchtspouw en massieve materialen als kalkzandsteen en baksteen. Het buitenblad van dit complex is met Remix uitbloeiingsarme UA) Doorstrijkmortel gemetseld.  

> Bekijk

De Dichter Nieuwegein


Aannemer Goldewijk heeft te Nieuwegein 24 zorgwoningen en 5 appartementen in opdracht van woningcorporatie Mitros gebouwd. 

> Bekijk

Lingevest Geldermalsen


Project Lingeveste van Woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen in de Rivierenwijk te Geldermalsen omvat 4 appartementgebouwen en 15 eengezinswoningen. Het bijzondere van dit project is dat aan de ene kant van de straat met Remix uitbloeiingsarme mortel wordt gemetseld en gelijktijdig aan de andere kant van de straat met een ander fabrikaat doorstrijkmortel die niet uitbloeiingsarm is. De verschillen zijn enorm!

> Bekijk

Politietoren Assen


Het politiebureau van Assen (bijgenaamd de Pettenflet) bestaat uit een laagbouwgedeelte (drie lagen) en een toren van veertien lagen plus technische ruimte. Het metselwerk is uitgevoerd met Remix Uitbloeiingsarme Doorstrijkmortel in de kleur zwart.

> Bekijk

La Liberté Groningen


Tegenover de Gasunie, aan de westelijk ring in Groningen, ontwierp de Franse architect Dominique Perrault in opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium La Liberté twee kantoor- en woontorens. De eerste toren heeft tweeëntwintig lagen, waardoor de toren zo’n 72 meter in hoogte is, de tweede toren steekt met tien lagen zo’n 40 meter de hoogte in. Een spectaculair gezicht.

> Bekijk