Machinaal voegen

Beter, sneller en gezonder
Het navoegen van metselwerk is een typisch Nederlandse bewerking die vrijwel altijd op ambachtelijke wijze wordt uitgevoerd. Handmatig navoegen is echter een arbeidsintensieve methode die veel lichamelijke inspanning van de voeger vraagt. De eenzijdige voegbeweging die dag in dag uit worden uitgevoerd kan tot blessures van de voeger leiden en op lange termijn zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Dit geldt met name voor moeilijke klussen zoals bovenhands voegen of bij brede, diepe voegen.

Machinaal verwerkbare voegmortel bevat aanmerkelijk meer water als handmatige aangebrachte voegmortel kan bevatten. Dit heeft als voordelen dat de mortel veel minder snel verbrand, doordat er water aan wordt onttrokken door de stenen, metselmortel en de omgevingslucht. In de praktijk betekent dit dat voor- en nabevochtigen vaak achterwege kan blijven. Daarnaast resulteert het hogere watergehalte in een betere kwaliteit voeg met een hogere sterkte. Het machinaal aanbrengen van de voegmortel gaat, zeker bij brede en diepe voegen, veel sneller dan handmatig aanbrengen. Zelfs bovenhands voegen is mogelijk.