Waterdichtsysteem natte ruimtes

Het Remix waterdichtsysteem bestaat uit:
 
07.0050.301 Remix Kimcoating KC, voor een elastische volvlaks afdichting
30.0502.304 Remix Kimband D (120x50 mm) (D) voor elastische afdichting van hoekwandnaden
30.0500.304 Remix Buitenhoek kimband DE (DEBU) voorgevormd hoekstuk voor elastische afdichting van buitenhoeken hoeken
30.0501.304 Remix Binnenhoek kimband DE (DEBI) voorgevorm hoekstuk voor elastische afdichting van binnenhoeken 
30.0504.304 Remix afdichtingsmanchet voor bodemafvoer (putje) (DB) 
30.0503.304 Remix afdichtingsmanchet voor buisdoorvoer (douchkraan) (DW)
 
 
Elke natte ruimte zou duurzaam  moeten worden beschermd tegen het indringen van vocht. Bij de plaatsing van een badkamer kan er een volledig waterdicht membraan worden aangebracht onder de vloer- en wandtegels. Deze techniek wordt de ‘volvlakse afdichting’ genoemd. Het waterdicht maken op deze manier heeft een aantal voordelen; er treedt geen schimmelvorming meer op en er is geen waterschade meer in de natte ruimte. Het waterdicht maken leidt tot het beperken van schade en gevaarlijke situaties in andere ruimten in het huis. Het verbetert de hygiëne en veiligheid enerzijds en de levensduur van tegelwerk anderzijds. In vrijwel elk land van Europa is het waterdichtsysteem verplicht gesteld door regelgeving. Helaas wordt het in Nederland nog (te) weinig gebruikt, met alle gevolgen vandien!. Brancheverenigingen als Bovatin en VLK vinden dat het waterdichtsysteem standaard in het bestek moet worden opgenomen.
 
Tegels, kitten en lijmen zijn waterwerende producten, maar daarmee vormen ze nog geen garantie voor een verhoogd waterdicht systeem. In de praktijk blijkt dat vooral langs afvoeren, doorvoeren en wand/vloeraansluitingen, vocht kan doordringen in vloeren en wanden. Bovendien zijn vloeren en wanden van gips vochtgevoelige ondergronden. Betreft het een gestorte betonvloer met leidingen erin, dan is de ondergrond minder gevoelig voor indringing van vocht. Doorvoeren, afvoeren en aansluitingen verdienen dan echter nog steeds de aandacht.
 
Doelstelling is dat de ondergrond in natte ruimten duurzaam wordt beschermd tegen het indringen van vocht. Dat kan door een volledig waterdicht membraan aan te brengen onder de vloer- en wandtegels. Dit wordt ook wel een ‘volvlakse afdichting’ genoemd, die vervolgens wordt aangevuld met kimband, hoekstukken en machetten voor doorvoeren.