Remix Voegfix FX (1 liter)

Remix Voegfix FX (1 liter)
Remix Voegfix FX is een vloeibaar additief op kunstharsbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor toevoeging aan het aanmaakwater voor de Remix uitbloeiingsarme (UA) voegmortels. Remix Voegfix FX versterkt de eigenschappen van de hierop voorbereide Remix UA voegmortels op het gebied van hechting, druksterkte, elasticiteit, duurzaamheid en het watervasthoudend vermogen. Dit twee componentensysteem is hierdoor geschikt voor het voegen van o.a.: steenstrips, sterk zuigende stenen, gesiliconiseerde stenen, kademuren, voegwerk in kustgebieden en voegrenovatie/reparatie.
 
Met Voegfix FX, in combinatie met de Remix Uitbloeiingsarme voegmortels, zijn ook de hogere voeghardheidsklassen (VH35 en VH45) makkelijk haalbaar evenals de hoogste toepassingsklasse MX4. Door de elasticiteitsverhoging is Voegfix FX® bij uitstek geschikt voor voegreparatie (en nieuwbouw) in aardbevingsgebieden.
 
Produchteigenschappen:
 
• Verbetert de hechting en de voeghardheid;
• Verhoogt de elasticiteitsmodulus (bevordering elasticiteit);
• Vermindert risico van scheurvorming en de kans op verbranding van de voeg;
• Verhoogt de bestandheid tegen chloriden (b.v. in kustgebieden);
• Voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen.
Artikelnummer 04.0099.314
EAN-code 8716105107781
ETIM klassecode EC003180

 

Basis Gemodificeerde kunstharsdispersie
Consistentie Vloeibaar
Soortelijk gewicht (dichtheid) 1,1 g/ml
Vaste stof gehalte Ca.  40%
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 °C 
Vorstbestendigheid tot -5 graden Celsius
Giscode D1 (oplosmiddelvrije
dispersieverlijmingsmateriaal)
Kleur Wit (na oplossing in water
transparant)

 

Per zak van 25 kg Remix UA Voegmortel een mengsel van 0,5 liter Voegfix FX en 1,5 liter schoon leidingwater toevoegen en mechanisch mengen totdat een homogene kluitvrije voegspecie is verkregen. Wij raden u aan het gereedschap direct na aanmaak te reinigen.

0.5 liter Remix Voegfix FX per zak van 25 kg Remix Voegmortel.

Koel, droog en vorstvrij in afgesloten originele verpakking opslaan. Minimaal 12 maanden houdbaar na productiedatum in onaangebroken originele verpakking.