Remix Voegmortel UA (25 kg)

Remix Voegmortel UA (25 kg)

Voor het uitbloeiingsarm navoegen van metselwerk

Remix uitbloeiingsarme Voegmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementmortel conform NEN-EN-998-2 en CUR aanbeveling 61. Deze mortel is geschikt voor het navoegen van de meest gangbare steensoorten in metselwerk met sterk verwerende omstandigheden, waterkerend metselwerk, werk dat niet wordt afgeschermd tegen weer en wind, hoog mechanisch belast - en normaal metselwerk binnen en buiten. 

Remix (uitbloeiingsarme) voegmortels worden geleverd in zakken van 25kg. De voegmortels zijn leverbaar in 13 standaardkleuren en (op aanvraag en bij voldoende hoeveelheid) in iedere gewenste kleur. Remix Droge Mortel levert op aanvraag kleurmonsterdozen en mortelmonsters ten behoeve van proefvlakken.

Kleuren

Artikelnummer Kleurnummer/kleur Kleurindicatie EAN-code
04 0850 205 50 Extra wit 8716105107491
04 0800 205 100 Wit 8716105107507
04 0996 205 150 Wit/grijs 8716105107514
04 0700 205 200 Cementgrijs 8716105107521
04 0750 205 250 Donkergrijs 8716105107538
04 0580 205 275 Antracietgrijs 8716105107545
04 0775 205 300 Antraciet 8716105107552
04 0010 205 400 Zwart 8716105107569
04 0999 205 500 Crême 8716105107576
04 0301 205 600 Okergeel 8716105107583
04 0993 205 700 Terra 8716105107590
04 0994 205 800 Rood 8716105107606
04 0020 205 900 Bruin 8716105107613


    

 
Mortelkwaliteit VH25, VH35, VH45
Artikelnummer Zie kleuren
EAN-code Zie kleuren
ETIM klassecode EC003182
Zakken/pallet 48
Keurmerken CE, Komo, MRPI

 

Druksterkte M15
Voeghardheidsklasse VH25, VH35, VH45 (afh. van verdichting)
Bindmiddel Cement
Maximale korrel 1 mm
Aanmaakwater Ca. 2 ltr/25 kg en 0,4ltr/5 kg
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 °C 
Verwerkingstijd 1 tot 2 uur, afh. v/d weersomstandigheden

 

 • Remix uitbloeiingsarme voegmortel is leverbaar in 12 standaardkleuren en kan voor grotere projecten in vrijwel iedere gewenste kleur worden geleverd. (Zie productinformatieblad)
 • Remix/Sakrete voegstrookjes worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Bouwplaatsomstandigheden kunnen hiervan afwijken, zodat ze als een kleurindicatie dienen te worden beschouwd
 • Door invloed van het type voegafwerking, de lichtinval, de daglicht temperatuur en het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan de kleurbeleving verschillen.
 • Wij adviseren altijd vooraf een proefvlak op te zetten.
 • Voegmortel monsters worden hiervoor door Remix gratis ter beschikking gesteld!
Steentype Aantal stenen
per m2
Verbruik per m2
voeg 10 mm
Verbruik per m2
voeg 12 mm
Waalformaat
(210x100x50 mm)
73 7 kg 8 kg
Amstelformaat
(214x102x72 mm)
53 5 kg 6 kg
Maasformaat
(214x102x82 mm)
47 4 kg 5 kg
Module 50
(190x90x50 mm)
80 7 kg 8 kg
Module 90
(190x90x90 mm)
49 4 kg 5 kg
 • Het metselwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn (bij lage temperaturen en harde steensoorten adviseren wij een langere wachttijd).
 • Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm te zijn uitgekrabd, vlak en zonder tandvlees op de stenen. Bij verdiept voegwerk zoveel dieper als de voeg verdiept komt te liggen.
 • De vorstvrije voeg moet vrij zijn van vuil, losse delen, olie en vet.
 • Het te voegen metselwerk dient 1 dag voor het voegen met schoon water gelijkmatig te worden bevochtigd en zo nodig kort voor aanvang van de werkzaamheden nogmaals (er mag geen waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn).
 • Zie ook Par. 9.6 Voorbereiding in CUR aanbeveling 61.
 • Omdat weersinvloeden, de conditie van de gevel en de werkwijze invloed hebben op de kleur en oppervlaktestructuur van de voeg, wordt geadviseerd om aaneensluitende oppervlakten zoveel mogelijk in dagproducties door dezelfde voeger te laten uitvoeren.
 • Bij ijsafzetting op het metselwerk niet voegen. Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegspecie ‘drukkend’ en niet ‘vegend’ aan te brengen.
 • Remix Voegmortel met ca. 2,0 liter/25 kg schoon leidingwater mechanisch mengen totdat een aardvochtige homogene voegspecie ontstaat. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid aanmaakwater.
 • Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een HST, een Baron zakgoedmenger of een boormachine met roerspindel.
 • Bij partij– en palletovergangen de laatste zakken van de bijna lege pallet met de eerste zakken van de volgendevolle pallet mengen.
 • Wanneer bij het verdichten van de mortel een waterfilm op de mortel komt is de voegmortel te nat aangemaakt en wordt de voegkleur flets (lichter van kleur). 
 • Voorkom vochttransport in vers voegwerk.
 • Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruikwaar nodig steigerkappen en/of steigergaas.
 • Bescherm het voegwerk tegen directe bezonning en tegen schrale, droge wind.
 • Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen doorregelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het waterwordt geabsorbeerd en het cement niet wordt uitgespoeld).
 • Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Droog en vrij van de grond opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.