Remix 4in1 mortel (25 kg)

Remix 4in1 mortel (25 kg)

Remix 4in1 mortel is een fabrieksmatig vervaardigde hoogwaardige mortel op cementbasis, die speciaal is ontwikkeld voor renovatie klussen en kleine verbouwingen. Een uitgebalanceerde samenstelling van diverse bindmiddelen, toeslagmaterialen en additieven maakt deze mortel geschikt voor metselwerk (zuigende en niet-zuigende steensoorten en ook geschikt voor de doorstrijktechniek), stucwerk, cement-dekvloeren en voor het leggen van vloertegels.

De gebruiker bepaalt met de 4in1 mortel eenvoudig zelf de gewenste eigenschappen van de specie. De hoeveelheid aanmaakwater en de lengte van de mengtijd bepalen de karaktereigenschappen. En daarmee dus ook de toepassing. Met deze unieke mortelsamenstelling heeft u dus werkelijk vier verschillende mortels in één zak.
 
 

     

* Klik op de logo's om het certificaat in te zien
Artikelnummer 15.0675.300
EAN-code 8716105107132
ETIM klassecode EC003182
Zakken/pallet 48
Keurmerken CE, Komo, BSB

 

Morteltype CT (cement gebonden)
Maximale korrel 3 mm (NEN-EN 1015-1)
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 °C 
Verwerkingstijd 2 uur

 

4in1 Mortel Toepassingen
1 Metselen M10
2 Stucadoren CSIV > 6N/mm2
3 Vloeren C16/F3
4 Tegelen C16/F3

 

 • Remix 4 in 1 mortel met schoon leidingwater mengen totdat een homogene specie ontstaat. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van de toepassing, metselen, stucadoren, vloeren of tegelen. Let op!: Het is van groot belang dat voor elke toepassing de juiste hoeveelheid aanmaakwater wordt toegevoegd.
 • De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemenger of boormachine met roerspindel.
 • Deze mortel is geschikt voor het vermetselen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen en kan worden toegepast voor al het buitenmetselwerk voor dragend werk binnen. Aanmaakwater: ca. 3,8 liter / 25 kg.
Stukadoren:
 • Vorstvrij, vast, draagkrachtig en vrij van scheuren.
 • Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
 • Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
 • Voorbehandelen met Remix UG universeel grondering.
 • Bij twijfelgevallen een proefvlak aanbrengen. 

Cement dekvloeren en leggen van vloertegels:

 • De draagvloer vooraf controleren op de aanwezigheidvan scheuren.
 • Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
 • Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
 • Een aanbrandfilm aanbrengen d.m.v. Remix Hechtbrugmortel of een cementpapje (mengverhouding 1 water : 1 cement).
 • Voor het aanbranden de ondergrond eventueel bevochtigen, zodat de aanbrandfilm voor en tijdens het leggen van de vloer nog glanzend vochtig is (voorkom plasvorming).
Metselen:
 • Te droge metselbakstenen een dag voor de verwerking bevochtigen.
 • Niet zuigende metselbakstenen droog vermetselen (te natte stenen vertragen het metseltempo en verhogen tevens het risico van smetten op de steen).
 • Voorkom te allen tijde vochttransport (hemelwater) in vers metselwerk.
 • Neem beschermende maatregelen bij luchttemperaturen lager dag 0 graden Celcius.
 • Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Stucadoren:

 • Dilatatievoegen vrij houden.
 • Afhankelijk van de gewenste laagdikte de mortel in één of meerdere lagen aanbrengen.
 • De maximale laagdikte per laag is 25 mm, terwijl als ondergrond voor tegelwerk een minimale laagdikte van 10 mm moet worden genomen.

Cement dekvloeren en leggen van vloertegels:

 • De aardvochtige specie goed verdichten.
 • Voor een goede hechting tussen vloertegel en cementdekvloer, een cementpapje aanbrengen met een laagdikte van ca. 1 mm. 

Metselen:
Bescherm het metselwerk tegen uitdroging, regenwater (i.v.m witte uitslag) en bevriezing. Indien er naderhand wordt nagevoegd, dient het metselwerk minimaal 2 weken te zijn uitgehard. Gebruik voor het voegen Remix Uitbloeiingsarme(UA)® voegmortel.

Stukadoren:
De afbindende mortel beschermen tegen te felle zon, tocht, slagregen, vorst en tegen te hoge temperaturen (>25°C).

Cement dekvloeren en leggen van vloertegels:
Voorkom te snelle uittreding van vocht door het vloeropervlak vochtig te houden door: met water (nevelen), af te dekken met een dampremmende folie of gebruik te maken van een curing-compound.

Droog en vrij van de grond in afgesloten originele verpakking. Polyethyleen zakken zijn regenwaterdicht. Polyethyleen is recyclebaar. De houdbaarheid na productie bedraagt minstens 24 maanden. Voor tenminste houdbaar tot (t.h.t.), zie opdruk zijkant zak.