Uitbloeiingsarm

Het is de meest voorkomende klacht over nieuw metselwerk: Witte uitslag of kalkuitbloei. Witte afzettingen van stoffen afkostig uit de steen, metselmortel en/of voegmortel, die vlak na het metselen of voegen optreden. In veel gevallen veroorzaakt door verwerking van de mortel onder te ongunstige weersomstandigheden en/of door een te korte tijdsperiode tussen het metselen en voegen. 

Remix heeft uitbloeiingsarme voegmortel, doorstrijkmortel en metselmortel. Uitbloeiingsarm betekent dat de mortel is voorzien van een pakket “uitbloeiblokkers”. Wanneer wordt gemetseld met Uitbloeiingsarme metselmortel in combinatie met uitbloeiingsarme voegmortel, kan vrije kalkuitbloei tot ca. 90% worden gereduceerd. Dit zonder hechtingsverlies. 

 
Voorkomen is beter dan genezen (beschermende maatregelen):
Klimaatverandering heeft gevolgen voor mens en natuur, maar ook voor de manier waarop wij bouwen. De steeds vaker voorkomende extreem hoge temperaturen, zware regenval in combinatie met harde wind enz. maken het noodzakelijk om de beschermende materegelen naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast dient er gewerkt te worden volgens de  URL’s uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructie (URL 357), uitvoeringsrichtlijn voegen van metselwerk (PBL0359/58) en de brochure SFB cao-regeling bureauverletbestrijding.